Nhiều bức thư pháp quý hiếm

Nhiều khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại Dinh II (Dinh Toàn Quyền) Đà Lạt đều có thắc mắc về một hiện vật cổ quý giá được cho là của vua Bảo Đại mang từ Huế vào Đà Lạt, làm quà tặng cho toàn quyền Đông Dương nhân dịp khánh thành Dinh II.…