Chân Đất 3

Lần thứ 3 trên diễn đàn lại đề xướng bọn thư pháo viết chơi. Đợt này cũng đông kẻ tham gia, khá nhiều người dòm ngó, xong không khí không được xôm tụ và rôm rả như đôi lần trước. Vả chăng do đề bài đợt này không dính dáng mấy đến những chuyện thị phi.…