Cái bắt tay thân thiết, nét mặt tươi cười hồ hởi như những người bạn xa cách lâu ngày gặp lại, sự hòa mình cởi mở, chân thành giữa người với người, giữa người với cảnh là điều cảm nhận đầu tiên có ở cuộc giao lưu và triển lãm tranh chữ của các nhà…