Tôi may mắn được tham gia vào phong trào thư pháp một thời gian dài, được chứng kiến sự phát triển ảnh hưởng của thư pháp trong đời sống xã hội Việt Nam. Có thể nói, không chỉ riêng tôi mà đối với tất cả những người ham thích bút lông , nghiên đá ,…