Khi mà hình ảnh những ông đồ đạo mạo, áo the khăn xếp đã ngày càng vắng bóng thì cũng là lúc người ta không còn cảm thấy xa lạ trước một “thế hệ” ông đồ mới – những “ông đồ” mặc áo sơ mi giản dị, sử dụng điện thoại di động… và thậm…