Lâu nay, công chúng Việt Nam nhiều ít biết đến khái niệm “trình diễn thư pháp” hay “trình hiện thư pháp” [Calligraphy Performance ] qua các phương tiện truyền thông quốc nội [đa phần là những báo đài lá cải], nhưng nhờ đó mà hoạt động hành vi này cũng đã đến được với công…