Hình 1: Chiếu Dạ bạch đồ

Trong hội họa cổ điển Trung Quốc, ngoài những đề tài quen thuộc như sơn thủy, hoa điểu, nhân vật, thì đề tài ngựa cũng là một đề tài được các họa sĩ chú ý. Tuy số lượng tranh vẽ đề tài ngựa là không nhiều, nhất là khi đặt trong tương quan với các…