Thống kê

1,428 lượt xem

General Stats

Total Stats

 • 12 authors to this blog.
 • 531 posts were posted.
 • 11 pages were created.
 • 541 tags were created.
 • 670 comments were posted.
 • 313 different nicknames were represented in the comments.
 • 7 links were added.
 • 11 post categories were needed.
 • 2 link categories were needed.

Plugins Stats

WP-DownloadManager

 • 34 files were added.
 • 1.5 GiB worth of files.
 • 139,024 hits were generated.

WP-PostViews

 • 1,058,713 views were generated.

Top 10 Recent Stats

10 Recent Posts

10 Most Recent Downloads

10 Most/Highest Stats

10 Most Commented Posts

10 Most Downloaded Files

Authors Stats

Authors

 1. Admin (372)
 2. Xuân Như (62)
 3. Phạm Đức Nhuận (18)
 4. Bái Mai Tử (15)
 5. Nguyễn Đức Dũng (9)
 6. Nguyễn Quang Duy (23)
 7. Nguyễn Trung Hoàng Long (1)
 8. Lê Tiến Đạt (15)
 9. Phạm Văn Ánh (2)
 10. Đặng Anh Việt (1)
 11. Hàn Nguyệt (2)
 12. Thế Chi (9)
 13. Lê Huy Hoàng (2)

Comments' Members Stats

Comment Members

 1. Admin (34)
 2. Trịnh Tuấn (31)
 3. Thế Chi (27)
 4. Việt Phong (26)
 5. Phạm Đức Nhuận (23)
 6. Trần Trọng Dương (12)
 7. Admin group (11)
 8. luhanh1286@gmail.com (11)
 9. Đại Chi (10)
 10. Người nhà quê (9)
 11. Hồ Dã (8)
 12. Lê Hoàng Hải (7)
 13. lữ hành (7)
 14. DHB (6)
 15. Hồ Văn Thịnh (6)
 16. Lê Quốc Việt (6)
 17. beoxit (6)
 18. nguyenngocvu (6)
 19. Bụi Đời (6)
 20. Xuân Tóc Đỏ (5)
 21. dungc18 (5)
 22. khúc độc hành (5)
 23. Khách (5)
 24. nguyennam@gmail.com (5)

Misc Stats

Post Categories

Link Categories

 • Web/Blog trong Mạng (4)
 • Website bên ngoài (3)
Comments Off on Thống kê VIẾT PHẢN HỒI ↓

Chức năng phản hồi đã đóng.