Điền Viên Thi Liễn

 
Đăng bởi: 3 December 2008
views  964 lượt xem
CHIA SẺ:

Việc lấy danh cú trong thơ từ của người xưa để viết liễn kể cũng không ít. Người tập viết chữ có được những câu thơ lý thú để tập viết cũng là một điều hay. Tại hạ thấy trong cổ thi nước nhà cũng có không ít những câu chí lý mà hoa lệ; thanh tĩnh nhàn dật mà phóng khoáng … nếu đem viết thành liễn cũng vô cùng lý thú. Vậy mà những bạn viết chữ ngày nay, phần nhiều viết những câu thơ ca của người đời Đường đời Tống bên Tàu. Kể cũng là đáng quý, nhưng sao bằng viết lấy những câu của cha ông mình?

Bích thuỷ thanh sơn thiên hữu vị; Thanh phong minh nguyệt tổng vô tư.

Xem thơ xưa, đặc biệt thích thú những câu nói về cảnh điền viên thôn dã. Thấy trong thơ của cụ Trạng Trình có những câu có thể dùng mà viết liễn treo chơi, xin kể ra đây:

1.
U kính hữu hương hoa thị khách;
Nhàn môn vô sự thảo thường xuân.

幽徑有香花是客;
閑門無事草常春。

2.
Tuý lý cầm kỳ trường độ nhật;
Nhàn trung hoa thảo túc cung xuân.

醉裏琴棋長度日;
閑中花草足供春。

3.
Tài trúc đình tiền vô tục khách;
Cán hoa khê ngoại hữu thanh lưu.

栽竹庭前無俗客;
浣花溪外有清流。

4.
Tùng cúc mãn viên tân hoạt kế;
Thi thư sổ quyển cựu sinh nhai.

松菊滿園新活計;
詩書數卷舊生涯。

5.
Bán điểm yên hà tuỳ dã khách;
Nhất soa phong vũ bạn ngư châu.

半點煙霞隨野客;
一簑風雨伴漁舟。

6.
Bích thuỷ thanh sơn thiên hữu vị;
Thanh phong minh nguyệt tổng vô tư.

碧水青山偏有味;
清風明月總無私。

7.
Lưu thuỷ phù vân thiên cổ sự;
Dã hoa đề điểu kỷ phiên xuân.

流水浮雲千古事;
野花啼鳥幾番春。
….

(Nếu được thanh nhàn, trà dư tửu hậu, cung thỉnh chư vị hồng nho chỉ điểm)

Châu Hải Đường – Lê Tiến Đạt
Nguồn: http://forum.thuhoavn.com/index.php?autocom=blog&blogid=4&showentry=4

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi