Mễ Phất Thập Nhất Trát Thích Văn (phần 2)

 
Đăng bởi: 12 March 2009
views  626 lượt xem
CHIA SẺ:

5. Bá Sung Thiếp: 伯充帖

Thiếp này là tín trát viết lối hành thảo trên giấy bản, ước đoán được viết ngày 25 tháng 10 năm Thiệu Thánh thứ tư đời Tống Triết Tông. (1097) kt: 27,8 x 39,8 cm

Bá Sung thiếp - Mễ Phất

Thích văn:

十一月廿五日。芾顿首启。辱
教。天下第—者。恐失了眼
目。但怵以相知。难却尔。
区区思仰不尽言。同官
行。奉数字。草草。芾顿首
伯充台坐。

Thập nhất nguyệt trấp ngũ nhật. Phất đốn thủ khải. Nhục
giáo. Thiên hạ đệ nhất giả. Khủng thất liễu nhãn
mục. Đãn truật dĩ tương tri. Nan khước nhĩ.
Khu khu tư ngưỡng bất tận ngôn. Đồng quan
hành. Phụng sổ tự. Thảo thảo. Phất đốn thủ.
Bá Sung đài toạ!

6. Hương Thạch Thiếp: 乡石帖

Hương Thạch Thiếp

Thích văn:

新得紫金右军
乡石。力疾书数
日也。吾不来。果不
复来用此石矣。
元章。

Tân đắc tử kim Hữu quân
hương thạch. Lực tật thư sổ
nhật dã. Ngô bất lai. Quả bất
phục lai dụng thử thạch hĩ.
Nguyên Chương

Đây là tuỳ bút viết hành thư trên giấy bản, ước đoán được Mễ Phất viết năm Nguyên Phù thứ 2 đời Tống Triết Tông (1100). Kích thước: 28,2 x 30,5 cm

7. Lâm Nghi sứ quân thiếp 临沂使君帖 :

Lâm Nghi sứ quân thiếp

Thích văn:

芾顿首。戎帖一、薛
帖五上纳。阴郁。为况
如何。芾顿首。
临沂使君麾下。

Phất đốn thủ. Giới thiếp nhất, Tiết
thiếp ngũ thượng nạp. Âm úc. Vi huống
như hà. Phất đốn thủ.
Lâm Nghi sứ quân ma hạ.

Đây là tín trát viết lối hành thảo trên giấy bản. Kt: 31,4 x 25,1 cm

8. Ngạn Hoà Thiếp 彦和帖:

Ngạn Hoà Thiếp

Thích văn:

芾顿首启。经宿。
尊候冲胜。山试
纳文府。且看芭山。暂
给一视其背。即定交
也。少顷。勿复言。芾顿首
彦和国士。
本欲来日送。
月明。遂今夕送耳。

Phất đốn thủ khải. Kinh túc.
Tôn hầu sung thắng. Sơn thí
nạp văn phủ. Thả khán Ba sơn. Tạm
cấp nhất thị kỳ bối. Tức định giao
dã. Thiểu khoảnh. Vật phục ngôn. Phất đốn thủ
Ngạn Hoà quốc sĩ.
bản dục lai nhật tống.
Nguyệt minh. Toại kim tịch tống nhĩ.

Đây là tín trát viết hành thư trên giấy bản, ước đoán được viết năm Sùng Ninh thứ 2 đời Tống Huy Tông (1103). Kt: 30,1 x 42,6 cm.

9. Trị Vũ Thiếp 值雨帖:

Trị Vũ Thiếp

Thích văn:

芾顿首。早拜见。值雨。
草草。不知轴议何
者为如法。可换更告
批及。今且驰纳。芾皇(惶)恐顿首。
伯充防御台坐。
庭下石如何去
里。去住不过
数日也。

Phất đốn thủ. Tảo bái kiến. Trị vũ.
Thảo thảo. Bất tri trục nghị hà
giả vi như pháp. Khả hoán canh cáo
phê cập. Kim thả trì nạp. Phế hoàng khủng đốn thủ.
Bá Sung Phòng ngự Đài toạ.
Đình hạ thạch hư hà khứ
lý. Khú trụ bất quá
sổ nhật dã.

Đây là tín trát viết hành thư trên giấy bản. Ước đoán được viết năm Sùng Ninh thứ 2 đời Tống Huy Tông (1103). Kt: 25,6 x 38,6cm.

10. Thanh Hoà thiếp 清和帖:

Thanh Hoà thiếp

Thích văn:

芾启。久违。倾仰。
夏序清和。
起居何如。衰年趋(趋)
召。不得久留。伏惟
珍爱。米—斛。将微
意。轻尠(鲜)悚仄。馀惟
加爱加爱。芾顿首。
窦先生侍右。

Phất khải. Cửu vi. Khuynh ngưỡng.
Hạ tự thanh hoà.
Khởi cư hà như. Suy niên xu
triệu. Bất đắc cửu lưu. Phục duy
trân ái. Mễ nhất hộc. Tương vi
ý. Khinh tiển tủng trắc. Dư duy
gia ái gia ái. Phất đốn thủ.
Đậu tiên sinh thị hữu.

Đây là tín trát viết hành thư trên giấy bản, khoảng năm Sùng Ninh 2 đời Tống Huy Tông (1103). Kt: 28,3 x 38,5cm

11. Trương Đô Đại Thiếp 张都大帖:

Trương Đô Đại Thiếp

闻张都大宣德权提
举榆柳局在杞(耜)者。倘蒙
明公荐此职。为成此河事
致薄效。何如。芾再拜。
南京以上。曲多未尝浅。
又以明曲。则水逶迤。又。
自来南京以上方有水头。
以曲折乃能到。向下则无
水头。此理是否。

Văn Trương đô đại tuyên đức quyền đề
cử du liễu cục tại kỷ giả. Thảng mông
minh công tiến thử chức. Vi thành thử hà sự
trí bạc hiệu. Hà như. Phất tái bái.
Nam Kinh dĩ thượng. Khúc đa vị thường thiển.
Hựu dĩ minh khúc. Tắc thuỷ uỷ di. Hựu:
tự lai Nam Kinh dĩ thượng phương hữu thuỷ đầu.
Dĩ khúc triết nãi năng đáo. Hướng hạ tắc vô
thuỷ đầu. Thử lý thị phầu?

Đây là tín trát viết hành thư trên giấy bản, khoảng năm Sùng Ninh 4 đời Tống Huy Tông (1105). Kt: 29,4 x 33,8cm

Lê Tiến Đạt
Nguồn: http://forum.thuhoavn.com/index.php?autocom=blog&blogid=4&showentry=16

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi