Mễ Phất Thập Nhất Trát Thích Văn (phần 1)

 
Đăng bởi: 11 March 2009
views  870 lượt xem
CHIA SẺ:

1. Tam Ngô Thiếp:Là tín trát viết bài thơ ngũ ngôn của Mễ Phất trên giấy bản bằng lối hành thư. Kt: 30,6×63 cm. Ước đoán được Mễ Phất viết năm Nguyên Phong thứ 4 đời Tống Thần Tông (1081).

Tam ngô thiếp - Mễ Phất

Các chữ theo như trên nguyên thiếp như sau:

黻谨以鄙诗送
提举通直使江西。
襄阳米黻上。
三吴有丈夫。气欲吞
海水。开口论世事。借
箸对
天子。瑞节高如松。—岁
几繁使。秋水浮湘月。
罇酒屡觏止。言别不可
攀。寥虚看云驶。

Phiên âm:

Phất cẩn dĩ ti thi tống
đề cử thông trực sứ Giang Tây.
Tương Dương Mễ Phất thướng.

Tam Ngô hữu trượng phu; Khí dục thôn
hải thuỷ. Khai khẩu luận thế sự; Tá
trợ đối
thiên tử. Thuỵ tiết cao như tùng; Nhất tuế
kỷ phồn sứ. Thu thuỷ phù Tương nguyệt;
Tôn tửu lũ câu chỉ. Ngôn biệt bất khả
phan; Liêu hư khán vân sử.

2. Luận Thảo Thư Thiếp:

Luận Thảo Thư Thiếp

Thiếp này còn được gọi là “Trương Điên thiếp”, là tuỳ bút viết theo lối thảo thư trên giấy bản vào khoảng niên hiệu Nguyên Hựu thứ 2 đời Tống Triết Tông (1087). Kích thước: 24,7 x 37 cm.

Thích văn:

草書若不入晉人格
輒徒成下品。張顛俗
子變亂古法,驚諸
凡夫。 自有識者,懷
素少加平淡,稍到
天成,而時代厭之,
不能高古。高閑而下,但
可懸之灑肆。 * 光尤可
憎惡也。

Phiên âm:

Thảo thư nhược bất nhập Tấn nhân cách
triếp đồ thành hạ phẩm. Trương Điên tục
tử biến loạn cổ pháp, kinh chư
phàm phu. Tự hữu thức giả, Hoài
Tố thiểu gia bình đạm, tiêu đáo
thiên thành, nhi thời đại yếm chi,
bất năng cao cổ, cao nhàn nhi hạ, đãn
khả huyền chi sái tứ. (…) quang vưu khả
tăng ố dã!

3. Khíp Trung Thiếp:

Khíp Trung Thiếp

Thiếp này là thư trát của Mễ Phất viết bằng hành thư trên giấy bản vào khoảng năm Nguyên Hựu thứ 6 (1091) đời Tống Triết Tông. Kích thước: 28,4 x 39,5cm. Đầu thiếp có chữ của Tiên Vu Khu 鮮于樞 đời Nguyên viết: 南宮天機筆妙 (Nam Cung thiên cơ bút diệu)

Thích văn:

芾篋中懷素帖如何?
乃長安李氏之物。
王起部,薛道祖一見,便
驚云:自李歸黃氏者也。芾
購于任道家。一年揚州送
酒百餘尊。其他不論。帖
公亦嘗見也。如許。即並馳
上。研山明日歸也。更乞
一言。芾頓首再拜。
景文隰公閣下。

Phiên âm:

Phất khíp (khiếp) trung Hoài Tố thiếp như hà?
Nãi Trường An Lý thị chi vật.
Vương Khởi Bộ, Tiết Đạo Tổ nhất kiến, tiện
kinh vân: “Tự Lý quy Hoàng thị giả dã!”. Phất
câu vu Nhậm Đạo gia. Nhất niên Dương Châu tống
tửu bách dư tôn. Kỳ tha bất luận. Thiếp
công diệc thường kiến dã. Như hứa. Tức tịnh trì
thướng. Nghiên sơn minh nhật quy dã. Cánh khất
nhất ngôn. Phất đốn thủ tái bái.
Cảnh Văn Tập (Thấp) công các hạ.

4. Trúc Tiền Hoè Hậu Thi Thiếp:

Trúc Tiền Hoè Hậu Thi Thiếp

Là tín trát kèm bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Mễ Phất. Viết hành thư trên giấy bản vào thời gian khoảng năm Nguyên Hựu 7 đời Tống Triết Tông (1092). Kt: 29,5 x 31,5cm

Thích văn:

芾非才當劇。咫尺音敬
缺然。比想
慶侍。為道增勝。小詩因以
奉寄。
希聲吾英友。芾上。
竹前槐後午陰(環)繁。壺
領華胥屢往還。雅興
欲為十客具。人和端
使一身閑。

Phiên âm:

Phất phi tài đương kịch. Chỉ xích âm kính
khuyết nhiên. Tỉ tưởng
Khánh thị. Vi đạo tăng thắng. Tiểu thi nhân dĩ
phụng ký.
Hi Thanh ngô anh hữu. Phất thướng.

Trúc tiền hoè hậu ngọ âm (hoàn) phồn; Hồ
lĩnh Hoa Tư lũ vãng hoàn. Nhã hứng
dục vi thập khách cụ; Nhân hoà đoan
sứ nhất thân nhàn.

Lê Tiến Đạt
Nguồn: http://forum.thuhoavn.com/index.php?autocom=blog&blogid=4&showentry=13

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi