Thích Hoài Tố cùng Nhan Chân Khanh luận thảo thư

 
Đăng bởi: 11 January 2008
views  624 lượt xem
CHIA SẺ:

Nguyên văn:

Hoài Tố dữ Ô Bành vi huynh đệ, thường tòng bành thụ bút pháp, Bành viêt: ‘Trương trưởng sử tư vị Bành viết: ‘Cô bồng tự trấn, Kinh sa tọa phi, dư tự thị đắc kỳ quái’ Thảo Thánh tận vu thử hĩ’. Nhan Chân Khanh viết: ‘Sư diệc hữu tự đắc hồ?” Tố viết: ‘Ngô quan hạ vân đa kỳ phong, triệt thường sư chi, kỳ thống khoái xứ như phi điểu xuất lâm, kinh xà nhập thảo. Hựu ngộ triết bích chi lộ, nhất nhất tự nhiên.’ Chân Khanh viết: ‘Hà như thất lậu ngấn’ Tố khởi , ốc công thủ viết ‘Đắc chi hỹ’.

Thảo thư Trương Húc

Dich văn:

Hoài Tố và Ô Bành là hai anh em. Hoài Tố thường cùng Ô Bành tới học tập bút pháp ở Nhan Chân Khanh.

Ô Bành nói Trương Trưởng Sử từng nói với tôi “Cỏ bồng cô độc tùy theo gió mà động, cát theo gió mà cuốn lên. Ta từ đó mà đạt được thiên kỳ bách thái của Thảo Thư vậy” Đấy cũng là tất cả ảo diệu của thảo pháp của Trương Trưởng Sử thay!

Nhan Chân Khanh hỏi: “Pháp sư cũng có sở ngộ chăng ?”

Hoài Tố trả lời “Tôi xem mây mùa hạ biến đổi vô cùng, như những ngọn núi kỳ quái, mà thường học theo, thư pháp tới chỗ thống khoái lâm li như cánh chim bay khỏi rừng, cũng như rắn bị sợ mà trườn vào cỏ, lại thấy vết nứt của tường, mỗi thứ đều thật tự nhiên”.

Nhan Chân Khanh nói:” Nếu so với Thất lậu ngấn (vết nước chảy trên tường nhà) thì sao ?”

Hoài Tố đứng dậy nắm lấy tay Nhan Chân Khanh mà nói “Vốn tương hợp vậy!”

Bái Mai Tử – Nguyễn Hữu Sử

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi