Bút luận – Thái Ung

 
Đăng bởi: 5 January 2008
views  509 lượt xem
CHIA SẺ:

Nguyên văn:

Thư giả, tán dã, dục thư tiên tán hoài bão, nhậm tình tư tính, nhiên hậu thư chi, Nhược bức vu sự, tuy Trung Sơn thố hào bất năng giai dã, Phù thư, tiên mặc tọa tĩnh tưởng, tùy ý sở thích, ngôn bất xuất khẩu, khí bất thịnh tức. Trầm mật thần thái, như đối chí tôn, tắc vô sở bất thiện hĩ. Vi thư thi thể, tu nhập kỳ hình, nhược tọa, nhược hành, nhược phi như động, nhược vãng, nhược lai, nhược ngọa, nhược khởi, nhược sầu, nhược hỉ, nhược trùng thực diệp, nhược phi nhược động, nhược vãng, nhược lai, nhược tọa, nhược khởi, nhược sầu, nhược hỉ, nhược trùng thực mộc diệp, nhược lợi kiếm trường qua,nhược cường cung ngạnh thĩ, nhược thủy hỏa, nhược vân vụ, nhược nhật nguyệt, tung hoành hữu khả tượng giả, phương dắc vị chi thư hĩ .

Thái Ung - Hỷ Bình thạch kinh

Chữ Hán:

書者,散也。欲書先散懷抱,任情恣性,然後書之;若迫于事,雖中山兔豪不能佳也。夫書,先默坐靜思,隨意所適,言不出口,氣不盈息,沈密神采,如對至尊,則無不善矣。爲書之體,須人其形,若坐若行,若飛若動,若往若來,若臥若起,若愁若喜, 若蟲食木葉,若利劍長戈,若強弓硬矢,若水火,若雲霧,若日月,縱橫有可象者,方得謂之書矣。

Dịch văn :

Thư pháp là việc nhàn nhã, khi muốn viết, trước phải thư thái hoài bão, phóng túng tính tình rồi sau mới hạ bút. Nếu như bị việc bức bách, tuy có bút tốt ở tay, cũng không viết chữ đẹp được. Khi viết phải tĩnh tọa mà suy nghĩ, tùy theo tâm ý mà đi, không nói một lời, hơi thở điều hòa, thần thái ngưng đọng, như đang đối diện mới một người cực tôn quý, thì chữ viết ra không thể không đẹp được. Thể thái của chữ khi viết ra tất phải hợp với hình trạng của chữ, có chữ như ngồi, như chạy, như bay, như động,, như buồn, như vui, lại như sâu ăn lá, như kiếm dài, giáo nhọn, như cung mạnh, tên cứng, lại có như nước, như lửa, như mây, như sương,, như nhật, như nguyệt, một chấm, một nét đều có tình thái, thế mới gọi là thư pháp vậy..

Thiển đàm :

  • Bút luận của Thái Ung chỉ vẻn vẹn 127 chữ thế mà bằng ấy đã chỉ rõ ra được yếu chỉ của Thư pháp !!! Không ngoài vài chữ “Tán hoài bão” “Hữu khả tượng”.
  • “Tán hoài bão” là yếu tố tâm lý khi sáng tác mà Thái Ung đề ra, tâm tính phải thoải mái, phóng lãng mới có thể có được tác phẩm ưng ý.
  • “Hữu khả tượng” là bản chất nghệ thuật của Thư pháp. Thái ung dùng liên tục 16 chữ nhược (nghĩa là như hoặc giống) lấy hình tượng ra để chỉ sức hấp dẫn của thư pháp.

Bái Mai Tử – Nguyễn Hữu Sử

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi