Thư gia đời Ngụy Tấn – Chung Diêu

 
Đăng bởi: 28 April 2006
views  532 lượt xem
CHIA SẺ:

Chung Diêu – 钟繇 người Trường Cát thuộc Hà Nam đời Ngụy Tam Quốc, tự là Nguyên Thường, làm tới chức Thái phó- 太傅, đời sau gọi là Chung Thái phó. Trần Tư – 陈思 trong “Thư tiểu sử – 书小史” khen ông giỏi Thư pháp, học theo Tào Hỉ, Lưu Đức Thăng, Sái Ung.

Chung Diêu Tuyên Thị Biểu

Trương Hoài Hoan thời Đường trong “Thư Đoán” tán tụng rằng: “Kỳ chân thư tuyệt diệu, nãi quá vu sư, cương nhu bị yên, điểm họa chi gian, đa hữu dị thú, khả vị u thâm vô tế, cổ nhã hữu dư, Tần Hán dĩ lai, nhất nhân nhi dĩ – 其真书绝妙,乃过于师,刚柔备焉.点画之间,多有异趣,可谓幽深无际,古雅有余,秦汉以来,一人而已!” (Chữ Chân tuyệt diệu, vượt quá cả thầy, cương nhu hoàn bị, trong chỗ điểm họa, thường có nhiều biến hóa, có thể nói là tinh tế khó lường, có ý cổ nhã, từ Tần Hán tới nay, chỉ có người ấy!)
Tương truyền Chung Diêu khi tới nhà Thư gia Vi Đản, thấy chân tích của Sái Ung, xin mãi không được, ốm thổ huyết. Thái tổ Tào Tháo phải ban năm viên linh đơn mới cứu sống được. Sau khi Vi Đản chết, Chung Diêu lén sai người quật mộ đoạt chân tích của Sái Ung, từ đó mới lĩnh ngộ được tinh yếu của bút pháp là :”Đa lực phong cân giả thánh, hữu lực vô cân giả bệnh – 多力丰筋者圣,无力无筋者病” (Gân gốt đầy đủ là chữ tốt, yếu ớt vô lực là chữ yếu)

Chung Diêu từng nói với con là Chung Hội là, ta nghiên cứu Thư pháp 30 năm, mỗi lúc gặp bằng hữu bàn luận, tất bàn về thư pháp, chăn trong nhà đều bị vạch nát vì luyện chữ, mỗi khi thấy cảnh thiên nhiên, tất nắm bắt lấy cái hình tượng trong thư pháp. Có thể thấy được công phu thâm hậu của ông. Thư pháp của Chung Diêu được ghép với Vương Hi Chi và được tôn xưng là “Chung, Vương”, được coi là nguồn cội của thư pháp đời sau.

Nguyễn Quang Duy

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi