Thư gia đời Hán – Sái Ung

 
Đăng bởi: 28 April 2006
views  608 lượt xem
CHIA SẺ:

Sái UngSái Ung – 蔡邕( 132 – 192 SCN) tác giả văn học và Thư pháp gia đời Đông Hán. Tự là Bá Giai, người Trần Lưu Ngữ (nay là phía nam huyện Kỷ tỉnh Hà Nam – TQ). Thời Hán Hiến Đế ông nhận chức Tả trung lang tướng, vì vậy người sau còn gọi ông là ‘Sái trung lang’.

Ngoài việc tinh thông kinh sử, từ phú, Sái Ung còn giỏi chữ Triện, Lệ, đặc biệt chữ Lệ của ông thành tựu rất cao, vang danh thiên hạ. Có người cho rằng: “Sái Ung thư cốt khí đỗng đạt, sảng sảng hữu thần lực – 蔡邕书骨气洞达,爽爽有神力” (Chữ của Sái Ung, cốt khí thông suốt, mạnh mẽ như có thần lực)

Năm Hi Bình thứ tư đời Hán Linh Đế, bọn Sái Ung chỉnh lý văn tự Lục Kinh của Nho gia. Sai Ung thấy rằng trong các kinh điển, các văn tự bị sai sót rất nhiều, chính vì vậy để tránh sự sai lạc của hậu thế, ông tấu xin chỉnh lý kinh văn. Sau khi có chiếu ban xuống, Ung đích thân viết bia, rồi sai thợ khắc, dựng bia ngoài cửa Thái Học gồm 46 tấm, những tấm bia này được gọi là “Hồng Đô Thạch kinh – 鸿都石经” hoặc “Hi Bình Thạch kinh – 熹平石经”.

Tương truyền, sau khi lập bia, mỗi ngày số xe ngựa chở người tới xem và chép chữ có tới hơn 1000 cỗ.

Hi bình Thạch kinh - cục bộ

Khi Hán Linh Đế sai thợ sửa Hồng Đô Môn (Thời Đông Hán, nơi cất giữ sách của hoàng gia được gọi là Hồng Đô), người thợ dùng chổi quét vôi viết chữ lên tường, Sái Ung từ đó chế được chữ Phi Bạch -飞白书 . Thư thể này, trong nét bút có các đường trắng mảnh, dường như dùng bút khô viết thành. Đây là một thể chữ đặc biệt được Trương Hoài Hoan – 张怀瓘 đời Đường bình luận trong “Thư Đoán – 书断” đoạn nói về chữ Phi bạch của Sái Ung là: “Phi bạch diệu hữu tuyệt luân, động hợp thần công -飞白妙有绝伦,动合神功 ” (Chữ Phi Bạch tinh diệu tuyệt luân, quả là kỳ công).

Do danh tiếng của Sái Ung quá lớn, người đời sau dùng tên ông nguỵ tạo rất nhiều bia khắc và thư luận. Tới đời Đường, chân tích chữ ông đã rất hiếm.

Nguyễn Quang Duy

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi