Du Xuân

 
Đăng bởi: 9 February 2009
views  647 lượt xem
CHIA SẺ:

Mưỡu:

Nước xuân sóng sánh hồ sâu;
Cỏ xuân lại biếc một mầu xuân tươi.
Người xuân chuốc chén xuân vui;
Chim xuân đã réo rắt lời ca xuân. (1)

Du xuân

Hát nói:

Bích đào kim quất;
Muôn nẻo đường tấp nập sắc xuân sang.
Mướt chân đê mành liễu sớm nay dăng,(2)
Bao cánh én đã rộn ràng ngoài lũng.
Nhất thiên xuân vũ thi tình dũng;
Sổ điểm mai hoa hoạ ý tân. (3)
Kìa hải đường đã lả ngọn đông lân; (4)
Rượu chưa uống tình xuân đà chếnh choáng.
Chơi cỏ biếc, dạo hoa tươi, quyện sương bay, hoà gió thoảng;
Lời ca ai nghe vẳng điệu u nhàn;
Vui xuân nhịp phách cung đàn.

********************************

(1) Bài Mưỡu này được … khai quật trong một chiếc bình sứ ở Lạc Dương (TQ). Nguyên văn như sau:

Xuân thuỷ tồn trì mãn; 春水存池滿;
Xuân thời xuân thảo sinh. 春時春草生。
Xuân nhân ẩm xuân tửu; 春人飲春酒;
Xuân điểu lộng xuân thanh.春鳥弄春聲。

CHĐ dịch thành lục bát.

(2) Do câu cổ thi: Tạc dạ xuân phong tài nhập hộ; Kim triêu dương liễu bán thuỳ đê. 昨夜春風才入戶; 今朝楊柳半垂堤 (Đêm qua gió xuân vừa vào nhà, Sớm nay dương liễu đã buông mành (xanh mướt) lưng đê rồi)

(3) Nhất thiên xuân vũ thi tình dũng; Sổ điểm mai hoa hoạ ý tân. 一天春雨詩情湧; 數點梅花畫意新。 (Một trời mưa xuân tình thơ chan chứa, Vài điểm hoa mai hoạ ý mới mẻ) Hai câu này CHĐ viết làm câu đối xuân từ năm Đinh Hợi (2006)

(4) Truyện Kiều: Hải đường lả ngọn đông lân; Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà.

Nguồn: http://my.opera.com/zhouhaitang/blog/show.dml/2965832

Châu Hải Đường – Lê Tiến Đạt

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi