Một bản dịch Quy Khứ Lai Từ (Đào Uyên Minh)

Người ơi thôi hãy về thôi, Ruộng vườn sắp lụi hoang rồi về đi.
 
Đăng bởi: 3 November 2012
views  1,757 lượt xem
CHIA SẺ:

Quy khứ lai hề, Điền viên tương vu hồ bất quy?
Ký tự dĩ tâm vi hình dịch, Hề trù trướng nhi độc bi?
Ngộ dĩ vãng chi bất gián, Tri lai giả chi khả truy?
Thực mê đồ kỳ vị viễn, Giác kim thị nhi tạc phi.
Chu dao dao dĩ kinh dương, Phong phiêu phiêu nhi xuy y.
Vấn chinh phu dĩ tiền lộ, Hận thần quang chi hi vi.
Nãi chiêm hành vũ, Tải hân tải bôn.
Đồng bộc hoan nghênh, Trĩ tử hầu môn.
Tam kính tựu hoang, Tùng cúc do tồn.
Huề ấu nhập thất, Hữu tửu doanh tôn.
Dẫn hồ trường dĩ tự chước, Miến đình kha dĩ di nhan.
Ỷ nam song dĩ ký ngạo, Thẩm dung tất chi dị an.
Viên nhật thiệp dĩ thành thú, Môn tuy thiết nhi thường quan.
Sách phù lão dĩ lưu khế, Thời kiểu thủ nhi hà quan.
Vân vô tâm dĩ xuất tụ, Điểu quyện phi nhi tri hoàn.
Cảnh ế ế dĩ tương nhập, Phủ cô tùng nhi bàn hoàn.
Quy khứ lai hề, Thỉnh tức giao dĩ tuyệt du,
Thế dữ ngã nhi tương di, Phục giá ngôn hề yên cầu?
Duyệt thân thích chi tình thoại, Lạc cầm thư dĩ tiêu ưu.
Nông phu cáo dư dĩ xuân cập, Tương hữu sự ư tây trù.
Hoặc mệnh cân xa, Hoặc trạo cô chu.
Ký yểu điệu dĩ tầm hác, Diệc kỳ khu nhi kinh khâu.
Mộc hân hân dĩ hướng vinh, Tuyền quyên quyên nhi thuỷ lưu.
Tiện vạn vật chi đắc thời, Cảm ngô sinh chi hành hưu.
Dĩ hĩ hồ!
Ngụ hình vũ nội phục kỷ thời, Hạt bất uỷ tâm nhiệm khứ lưu?
Hồ vi hồ hoàng hoàng, Dục hà chi?
Phú quý phi ngô nguyện, Đế hương bất khả kỳ.
Hoài lương thần dĩ cô vãng, Hoặc thực trượng nhi vân tỷ.
Đăng đông cao dĩ thư khiếu, Lâm thanh lưu nhi phú thi.
Liêu thừa hoá dĩ quy tận, Lạc phù thiên mệnh phục hề nghi?

(Đào Uyên Minh)

Nguyên văn chữ Hán:

歸去來兮,田園將蕪胡不歸?既自以心為形役,奚惆悵而獨悲!悟已往之不諫,知來者之可追。實迷途其未遠,覺今是而昨非。舟搖搖以輕揚,風飄飄而吹衣。 問征夫以前路,恨晨光之熹微。乃瞻衡宇,載欣載奔。僮僕歡迎,稚子候門。三徑就荒,松菊猶存。攜幼入室,有酒盈樽。引壺觴以自酌,眄庭柯以怡顏。倚南窗以寄傲,審容膝之易安。園日涉以成趣,門雖設而常關。策扶老以流憩,時矯首而遐觀。雲無心以出岫,鳥倦飛而知還。景翳翳以將入,撫孤松而盤恆。 歸去來兮,請息交以絕游。世與我而相遺,復駕言兮焉求!悅親戚之情話,樂琴書以消憂。農人告余以春及,將有事于西疇。或命巾車,或棹孤舟。既窈窕以尋壑,亦崎嶇而經邱。木欣欣以向榮,泉涓涓而始流。羨萬物之得時,感吾生之行休! 以矣乎!寓形宇內復幾時,曷不委心任去留!胡為乎遑遑,欲何之?富貴非吾願,帝鄉不可期。懷良辰以孤往,或植仗而耘耔。登東皋以舒嘯,臨清流而賦詩。聊乘化以歸盡,樂夫天命復奚疑!

Dịch thơ:

Người ơi thôi hãy về thôi, Ruộng vườn sắp lụi hoang rồi về đi.
Tâm này đem luỵ thân kia, Sao còn buồn bã sầu chi một mình?
Việc xưa biết chẳng can thành, Việc sau sắp lại đuổi mình đến nơi.
Đường mê thực chửa xa xôi, Nhân ra nay đúng, xưa thời là sai.
Con thuyền nhẹ gió lung lay, Hiu hiu gió thổi áo bay phật phờ.
Hỏi người đi đoạn đường xa, Hận vì nỗi ánh mai đà còn thưa.
Mừng trông mái thấp chạy ùa, Tiểu đồng vui đón, con chờ cửa bên.
Ngõ hoang tùng cúc còn nguyên, Dắt con vào cửa, rượu liền đầy chung.
Nâng bầu tự chuốc rưng rưng, Trông cây sân, mặt vui mừng xiết bao.
Tựa song nam, thoả ngạo cao, Xem trong chật hẹp dạt dào an vui.
Thú riêng ngày lội vườn chơi, Cửa tuy có đó, thường thời chặt then.
Nghỉ ngơi tựa gậy bên ghềnh, Nghển đầu dạo bước ngắm quanh bốn bề.
Lòng không dời núi mây đi, Chim bay mỏi cánh lại về chốn xưa.
Chiều hôm cảnh vật dần mờ, Bồi hồi ôm gốc tùng già đơn côi.
Người ơi thôi hãy về thôi, Đừng giao du nữa với đời mà chi.
Người đời đã bỏ ta đi, Những lời tâm huyết mong gì nữa đây?
Tâm tình thân thích vui vầy, Khuây đàn sách để sầu này nhẹ vơi.
Nông phu bảo, sắp xuân rồi, Việc đồng tây lại tới nơi bây giờ.
Khi thuyền lẻ, khi xe bò, Tìm khe luồn lách, qua gò nhấp nhô.
Xanh tươi cây cũng nhởn nhơ, Rì rào tiếng suối nãy giờ vừa tuôn.
Nỗi ta làm, nghỉ cảm buồn, Đắc thời muôn vật thèm thuồng được như.
Gửi hình trời đất vô hư, Mặc cho đi ở sao chưa thả lòng?
Mong chi thấp thỏm chờ trông, Chẳng thèm phú quý, chẳng hòng đế hương!
Mong ngày đẹp lại lên đường, Hoặc thời chống gậy lên nương cấy trồng.
Ngâm nga thư thái bờ đông. Lại qua bên suối viết dòng thơ quê.
Thuận theo lẽ đạo mà về, Vui theo thiên mệnh chớ hề ngờ nghi!

Đông Các – 2006
Đông Hải Cù Sinh – Lê Tiến Đạt

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Một bản dịch Quy Khứ Lai Từ (Đào Uyên Minh), 10.0 out of 10 based on 3 ratings
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi