Tứ Bình – Xuân Hạ Thu Đông (Lý Trùng Nguyên)

 
Đăng bởi: 10 March 2009
views  1,278 lượt xem
CHIA SẺ:

Chất liệu: Giấy xuyến chỉ
Kích thước 1 bức: 135cm x 32,5cm

Xuân

憶王孫-春

萋萋芳草憶王孫,
柳外樓高空斷魂。
杜宇聲聲不忍聞。
欲黃昏,
雨打梨花深閉門。

Ức vương tôn – Xuân

Thê thê phương thảo ức vương tôn,
Liễu ngoại lâu cao không đoạn hồn.
Đỗ vũ thanh thanh bất nhẫn văn.
Dục hoàng hôn,
Vũ đả lê hoa thâm bế môn.

Ức vương tôn – Xuân (Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)

Xanh xanh màu cỏ nhớ vương tôn
Liễu rủ lầu cao luống đoạn hồn
Khắc khoải quyên kêu lại gợi buồn
Sắp hoàng hôn
Mưa vụi hoa lê cài cửa luôn.

*

Hạ

憶王孫-夏

風蒲獵獵小池塘,
過雨荷花滿院香。
沈李浮瓜冰雪涼。
竹方床,
鍼線慵拈午夢長。

Ức vương tôn – Hạ

Phong bồ lạp lạp tiểu trì đường,
Quá vũ hà hoa mãn viện hương.
Trầm lý phù qua băng tuyết lương.
Trúc phương sàng,
Châm tuyến dung niêm ngọ mộng trường.

Ức vương tôn – Hạ (Người dịch: Điệp luyến hoa)

Vi vu gió thổi mặt ao trong,
Mưa tạnh sen thơm khắp viện hương.
Mận nổi dưa chìm lạnh tựa băng,
Giường trúc vuông,
Kim chỉ mộng dài biếng ngó ngàng.

*

Thu

憶王孫-秋

颼颼風冷荻花秋,
明月斜侵獨倚樓。
十二珠帘不上鉤。
黯凝眸,
一點漁燈古渡頭。

Ức vương tôn – Thu

Sưu sưu phong lãnh địch hoa thâu (thu),
Minh nguyệt tà xâm độc ỷ lâu.
Thập nhị châu liêm bất thượng câu.
Ảm ngưng mâu,
Nhất điểm ngư đăng cổ độ đầu.

Ức vương tôn – Thu (Người dịch: Điệp luyến hoa)

Gió thu sào sạc thổi hoa lau,
Trăng sáng soi nghiêng kẻ tựa lầu.
Mười hai rèm biếc chẳng cuốn cao.
Mắt rầu rầu,
Bến xa thấp thoáng một đèn câu.

*

Đông

憶王孫-冬

彤雲風掃雪初晴,
天外孤鴻三兩聲。
獨擁寒衾不忍聽。
月籠明,
窗外梅花瘦影橫。

Ức vương tôn – Đông

Đồng vân phong tảo tuyết sơ tình,
Thiên ngoại cô hồng tam lưỡng thanh.
Độc ủng hàn khâm bất nhẫn thinh (thính).
Nguyệt lung minh,
Song ngoại mai hoa sấu ảnh hoành.

Ức vương tôn – Đông (Người dịch: Điệp luyến hoa)

Gió quét mây đen tuyết mới ngừng,
Bên trời vẳng vọng tiếng chim hồng.
Một mình nghe tiếng chẳng đành lòng.
Trăng sáng lồng,
Mai gầy bóng chiếc tới bên song.

Tác giả thư pháp: Lê Tiến Đạt

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi