“Sát” hay “Sái”

 
Đăng bởi: 17 March 2009
views  365 lượt xem
CHIA SẺ:

Sát hay Sái? Có đúng “phải phiên âm là Sái” không?

Hương thiên bảo sái

Quả thực xưa nay từng có cách đọc chữ này là Sái. Nhưng cũng không phải không có cách đọc là Sát. Vậy hai cách đọc này cách nào là đúng?

1. Chúng ta từng có nhiều chữ Hán có thể phiên âm với nhiều cách đọc khác nhau, các cách đọc đều được công nhận là đúng và chỉ do thói quen sử dụng mà thôi. Chẳng hạn: chữ Trường – Tràng, chữ Nguyệt – Ngoạt (giờ không hiểu có ai còn đọc âm này nữa không) Chữ Sát – Sái có lẽ cũng là một trường hợp như vậy. Vậy thì có thể tồn tại cả hai cách đọc đều không sai, mà chỉ là thói quen sử dụng mà thôi. Đặc biệt, chữ Sát lại là một phiên âm Hán Việt từ tiếng Phạn chỉ nhà chùa. Các trường hợp phiến âm tiếng Phạn thường tồn tại khá nhiều cách đọc: Ai dám nói: Úm Ma Ni …hay Án Ma Ni .. có một cái sai, không thể được dùng?

2. Về chữ Sát – Sái này, tác giả Phan Khôi trong bài báo “Vai Ngự Sử Trên Văn Đàn” (Dạng như một mục Dọn cỏ vườn văn) in năm 1931, đã nói rõ như sau:

“5 – Cũng trong bài nói về một vấn đề triết học ấy có câu rằng: “Vì những nỗi bất bình mà nhiều kẻ chán đời, muốn bỏ phứt chuyện đời mà đem thân gởi nơi núi danh lam cổ sái”.

Trong năm chữ núi danh lam cổ sái ấy thấy ra đến hai sự sai lầm.

Cái danh từ nầy do chữ Hán mà ra,名藍剎. Chữ 剎 ấy theo tự điển, dùng sai hạt mà thiết âm, thuộc về vận hiệt, vậy phải đọc là sát, chớ không phải sái. Ấy là một cái sai lầm.

Lam và sát đều là tiếng Phạn, chỉ nghĩa là cái chùa. Nguyên nó đều là tiếng đôi, già lam 伽藍 và sắt sát 瑟剎, mà người ta nói tắt đi. Danh lam nghĩa là cái chùa có tiếng; cổ sát nghĩ là cái chùa xưa. Đã vậy thì làm sao lại nói “núi danh lam cổ sát” được? Để chữ “núi” lên trên chữ “danh lam cổ sát”, làm cho ba cái danh từ (noms) dồn lại một đống, không có thể hiểu là gì được. Ấy là hai sự sai lầm…”

Có thể xem lại theo link: http://www.viet-studies.info/Phankhoi/PKho…uTrenDanVan.htm

3. Trong Phật Học Tự Điển của cụ Đoàn Trung Còn cũng chỉ thấy có từ Bảo Sát (Mà không có Bảo Sái) và giải nghĩa như sau: “Hiệp lại bằng chữ Hán và chữ Phạn, Hán: Bảo: quý báu. Phạn: Sát: sắt sát, ksha, thổ điền. Ấy là cuộc đất quý báu. Bảo sát là cõi đất thanh tịnh, bằng thất bảo của Phật. Cũng có nghĩa: Chùa Phật, tháp Phật.”

Thông dụng hơn nữa, chúng ta có thể xem ngay trong Hán Việt Tự Điển của cụ Thiều Chửu (Xin lưu ý rằng cụ cũng là một nhà tu hành ) chữ Sát này chỉ có một âm Sát và cụ cũng có giải thích rõ từ này cũng như từ “cổ sát”

Đến đây chúng ta có thể thấy rõ, nếu không nói, “bắt buộc phải phiên âm thành Sát” thì thôi, chứ không thể nói: “phải phiên âm là Sái”

Xem thêm tại: http://forum.thuhoavn.com/index.php?showtopic=195&pid=967&st=0&#entry967

Đông Hải Cù Sinh – Lê Tiến Đạt

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn
 
Viết phản hồi