Art from Calligraphy – part 5

 
Đăng bởi: 17 December 2008
views  167 lượt xem
CHIA SẺ:

Kỳ 5: “Gốc từ thư pháp” và “Gốc từ văn tự”

Những tác phẩm trong nghệ thuật hiện đại, không ít những tác phẩm đem văn tự (bao gồm cả chữ số) tạo thành một bộ phận cấu thành quan trọng của tác phẩm. Có tác phẩm còn đưa văn tự trở thành nội dung chính của tác phẩm.

Nếu như một tác phẩm chỉ sử dụng hình thức thị giác của văn tự mà không bao hàm thành phần viết, cũng không bao hàm việc sử dụng những mô thức và hình thức thị giác của thư pháp. Chúng còn có thể gọi đó là những tác phẩm thuộc “Nghệ thuật có nguồn gốc từ văn tự” . Văn tự ở đây được nói đến bao quát tất cả các văn tự của các nước trên thế giới.

Gốc từ văn tự và gốc từ Thư pháp là hai khái niệm tương đương với nhau, cả hai đều cùng lấy văn tự làm xuất phát điểm,. Điểm khác biệt chính là ở chỗ Gốc từ văn tự không bao gồm thành phần viết, Gốc từ thư pháp có bao gồm thành phần viết.

Francis Picabia “Tác phẩm” (1921) là một tác phẩm sớm thuộc “gốc từ văn tự”. Hàm nghĩa của văn tự trở thành nhân tố quan trọng để cấu thành tác phẩm, nhưng hình thức thị giác của văn tự cũng vẫn là một yếu tố của tác phẩm. Uy Nhĩ Khắc – La tư khắc 1967 là một tác phẩm chỉ đơn thuần đem hình thức thị giác của văn tự tiến hành biến đổi mà cấu thành nên tác phẩm.đó là những đại biểu cho hai con đường sáng tác có gốc từ văn tự.

Từ Băng “Tích thế giám” Cốc Văn Đạt “Liên hợp Quốc” là những tác phẩm điển hình cho sáng tác thứ nhất thuộc những sáng tác có “gốc từ văn tự”. Tích thế giám mượn thể chữ phỏng Tống để tạo nên một thứ văn tự “ngụy Hán tự” của Từ Băng. Liên Hợp Quốc mượn tự hình của chữ hán tổ chức thành một thể chữ “ngụy Triện”. Cả hai đều thuộc vào thiết kế chữ, tức là “chữ mĩ thuật” mà không có liên quan tới Thư pháp.

Văn tự mở rộng cho nghệ thuật thị giác một không gian mở. Cho dù những tác phẩm lấy văn tự làm chủ đề hoặc khởi điểm không nhiều nhưng việc vận dụng văn tự trong tác phẩm cũng đã trở thành một hình thức thường gặp trong nghệ thuật đương đại.

Quan hệ giữa ba loại hình :“Gốc từ Thư pháp” “Gốc từ viết” và Gốc từ Văn tự”

(Còn tiếp …)

Tác giả: Khâu Chấn Trung
Bái Mai Tử chuyển dịch từ tiếng Trung Quốc

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi