Art from Calligraphy – part 4

 
Đăng bởi: 17 December 2008
views  138 lượt xem
CHIA SẺ:

Kỳ 4. “Gốc từ Thư pháp” “Gốc từ Viết”

Nếu như biên độ nhìn mở rộng ra tới việc chú trọng bút pháp trong tác phẩm nghệ thuật đương đại, có thể phát hiện, có một bộ phận những linh cảm sáng tác của nghệ sĩ hoàn toàn không xuất phát từ thư pháp Hán tự, mà từ việc viết của những ngôn ngữ khác. Như nhiều tác phẩm của Tapies… biểu hiện lực của bút pháp chiếm vị trí quan trọng, những tác phẩm này có quan hệ tới việc viết chứ không hẳn xuất phát từ văn tự chữ hán.

Loại tác phẩm này dường như khác hoàn toàn đối với những tác phẩm “Gốc từ Thư pháp” của các nước như Trung, Nhật nhưng thực sự thì không hẳn như thế. Sự xuất hiện của những tác phẩm thuộc dạng tác phẩm có “Gốc từ Thư pháp” chính là kết quả của sự ảnh hưởng của nghệ thuật hiện đại phương tây, đặc biệt là sự ảnh hưởng trực tiếp của hội họa hiện đại phương tây. Cả hai có rất nhiều điểm giao thoa, nhìn từ góc độ đồ thức thị giác của tác phẩm những điểm tương quan còn mật thiết hơn rất nhiều những tưởng tượng của chúng ta. Như Tỉnh Thượng Hữu Nhất, nhiều tác phẩm được sử dụng nhiều bút ghép lại để viết, nội tại của đường nét không có đầy đủ sự vận động phức tạp, bút pháp bao hàm phương thức vận động, không hề có sự phân biệt về bản chất so với họa gia phương tây. Những điểm dị đồng trong tác phẩm của nghệ sĩ phương đông và phương tây đều nên qua việc phân loại và phân tích để nhận được đáp án. Tiều đề chính là đưa cả hai vào một phạm trù khái niệm thích hợp

Chúng ta đem khái niệm “Gốc từ thư pháp” mà mở rộng tới tất cả việc viết của các loại văn tự trên thế giới. Nó sẽ đem tất cả những tác phẩm của Tapies… đều cho vào trong phạm vi của mình, nhưng sẽ không ảnh hướng tới các giới định của các tác phẩm của các nghệ sĩ Trung, Nhật. Đồng thời đem thêm sự so sánh cho những tác phẩm phương đông và phương tây một không gian mở rộng hơn.

Trong những tác phẩm hội họa hiện đại thì những loạt tác phẩm này không ít. Chúng ta chỉ có thể kể đến một số ít như Miro, Bissere. C. Ốc Ân Bá Lợi ()là nghệ sĩ điển hình trên bề phương diện viết. Những năm đầu trong việc sáng tác của mình ông chủ yếu sáng tác những tác phẩm trừu tượng nhưng rất nhanh chóng đã tìm ra được phương thức riêng của mình, chủ yếu là bút pháp cấu thành nên tác phẩm. Những tác phẩm thời kì ban đầu của ông bút pháp rất phức tạp nhưng càng về sau càng đơn giản hơn. Thậm chí chỉ là vài nét bút chiếm đầy không gian của bức họa nhưng vẫn linh hoạt, mạnh mẽ, bút lực hùng hồn.

Đến nay chúng ta chỉ thấy những tác phẩm phương tây có liên quan tới thư pháp gần như đều chỉ có quan hệ tới bút pháp của quá trình viết. Theo đó, chúng ta không không ngại mà trong phạm trù “Gốc từ thư pháp” chia thêm một nhánh con đối với những tác phẩm mà nhân tố cấu thành chủ yếu là bút pháp: “Gốc từ viết”. Điều này sẽ đem lại cho việc thảo luận những loạt tác phẩm này càng trở nên rõ ràng hơn. “Gốc từ viết” bao quát cả tất cả những tác phẩm cường điệu việt vận động của bút pháp và cả những sáng tác không có tính sửa đổi của phương đông và phương tây. Loạt tác phẩm này mà một biệt loại mà có hình thức cấu thành vô cùng quan trọng trong nghệ thuật hiện đại.

(Còn tiếp …)

Tác giả: Khâu Chấn Trung
Bái Mai Tử chuyển dịch từ tiếng Trung Quốc

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi