Thơ xướng họa giữa vua Quang Trung và Càn Long

 
Đăng bởi: 25 July 2009
views  1,501 lượt xem
CHIA SẺ:

Đây là bài thơ Quang Trung (thực ra là văn thần của ngài) viết họa lại bài thơ xướng của Càn Long. Bài thơ này viết trong nước, khi Quang Trung phụng thụ bài thơ mang về thì mới làm.

Bài thơ Quang Trung (thực ra là văn thần của ngài) viết họa lại bài thơ xướng của Càn Long. (Ngọc Thanh viết)

Bài thơ Quang Trung (thực ra là văn thần của ngài) viết họa lại bài thơ xướng của Càn Long. (Ngọc Thanh viết)

Phiên âm:

Thượng tái cung chiêm ngọc lộ tuần
Khuynh quỳ nhất niệm hiệu tôn thân
Ba trừng quế hải tuân hầu độ
Nhật noãn minh giai kiến thánh nhân
Vạn lí thê hàng quy hữu cực
Cửu trung vũ lộ mộc đồng nhân
Càn hành cảnh ngưỡng vô cương thọ
Phổ suất tư đào Đế thế xuân.

Quang Trung văn thần phụng họa Đại Thanh hoàng đế Càn Long xướng thi
Học sinh Nguyễn Ngọc Thanh cẩn thư

Nội dung: Đúng kiểu thơ xướng họa ca tụng truyền thống, rằng ta là nước phên dậu chư hầu phải tuân theo chế độ của chư hầu, rồi ca tụng cơ đồ Đại Thanh sẽ mãi mãi đựoc sống trong thời Đế Nghiêu Đế Thuấn.

Dịch nghĩa:

Lên ải cung kính trông vết xe tuần thú của thiên tử
Một niềm ngưỡng vọng cung kính như việc tôn kính cha mẹ mình vậy
Sóng nước biển Nam tuân theo chế độ của chư hầu
Mặt trời ấm áp dưới thềm minh thấy Thánh Nhân
Muôn dặm thang thuyền đều quy về cực
Cửu trùng mưa móc đều được tắm gội cùng điều nhân
Sự vận hành của trời là thế, xin ngước vọng ngài vạn thọ vô cương
Khắp trời đất này đều được hun đúc dưới mùa xuân của đời Đế Nghiêu Đế Thuấn

Sau đây là bài của vua Càn Long

Bài thơ xướng của Càn Long (Ngọc Thanh viết)

Bài thơ xướng của Càn Long (Ngọc Thanh viết)

Phiên âm:

Doanh phiên nhập cận trị thời tuần
Sơ kiến hồn như cựu thức thân
Y cổ vị văn lai Tượng quốc
Thắng triều vãng sự bỉ kim nhân
Cửu kinh nhu viễn chi trùng dịch
Gia hội ư kim miễn thể nhân
Võ yển văn tu thuận thiên đạo
Đại Thanh tộ vĩnh vạn thiên xuân

Đại Thanh hoàng đế Càn Long ngự chế ban tứ An Nam Quang Trung Hoàng Đế
Học sinh Nguyễn Ngọc Thanh cẩn thư

Dịch nghĩa:

Bề tôi phên dậu vào chầu thiên tử đúng lúc thiên tử đi tuần thú
Mới gặp đây mà ngỡ như người thân quen đã biết rồi
Theo như xưa thì chưa nghe việc người Tượng Quốc đến
Chuyện bắt cống nạp người bằng vàng của triều trước thật đáng khinh bỉ
Theo như Cửu Kinh trong sách “Trung dung” phải “nhu viễn” (đối đãi mềm mỏng với chư hầu phương xa) vì chịu qua nhiều tầng phiên dịch
Nay hội tốt lành, ta cố gắng thể điều nhân
Võ im văn sửa thuận theo thiên đạo
Vận nước Đại Thanh mãi muôn ngàn xuân

Chú thích:

– Nhập cận: Chư hầu vào trầu thiên tử không theo định kỳ. Theo định kì gọi là triều.
– Ngọc lộ: Xe thiên tử đi tuần thú
– Quỳ: thứ rau biểu thị sự tôn kính. Khuynh quỳ: Nghiêng mình tôn kính
– Quế Hải: tức Nam Hải
– Minh giai: thềm minh, tương truyền thời Đế Nghiêu có mọc cây minh trước thềm. Do đó tượng trưng cho điềm báo hiệu xuất hiện thánh nhân.
– Hữu cực: Trong “Kinh thư – Hồng phạm” có trù “hoàng cực” trong chín trù (cửu trù): “Hoàng kiến kì hữu cực”. Cực ở đây là chuẩn tắc.
– Cảnh ngưỡng: Xuất phát từ Kinh Thi: “Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ”
– Phổ suất: Xuất phát từ Kinh Thi: “Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ; suất thổ chi tân, mạc phi vương thần”

Thư pháp, phiên âm, dịch nghĩa và chú giải bởi Nguyễn Ngọc Thanh


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn
 
Viết phản hồi