Thư pháp trên đường phố

 
Đăng bởi: 7 June 2009
views  645 lượt xem
CHIA SẺ:

The calligrapher’s work is a poetic meditation that reveals one’s personality. This ancient tradition is regarded as the most abstract and sublime form of art in Chinese culture. In China’s public … It is Street Calligraphy

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Xuân Như - Vũ Thanh Tùng - Xây dựng và quản trị Mạng Thư Họa Việt Nam, chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, biên tập nội dung Chuyên san và Diễn đàn. Website: http://xuannhu.thuhoavn.com
 
Viết phản hồi