Ngự chế thi trên vách đá

 
Đăng bởi: 1 March 2009
views  646 lượt xem
CHIA SẺ:
Ma nhai núi Phia Tém huyện Hòa An - Cao Bằng. KT: 100 x 80 cm

Ma nhai núi Phia Tém huyện Hòa An - Cao Bằng. KT: 100 x 80 cm

Bất từ vạn lý chỉnh sư đồ,
Duy dục biên phương xích tử tô.
Thiên địa bất dung gian đảng tại,
Cổ kim thùy xá bạn thần tru.
Trung lương tự khả ưng đa phúc,
Bạo bội chung nan bảo nhất khu.
Đới lệ bất di thần tử tiết,
Danh thùy vạn thế dữ sơn cu.

(Thuận Thiên tứ niên Tân Hợi chính nguyệt nhị thập nhật đề)

#1:

Đường xa chẳng ngại quản ra quân,
Chỉ muốn biên phương cứu lấy dân.
Trời đất chẳng dung phường phản tặc,
Xưa nay ai xá tội gian thần.
Trung lương ắt tự giành nhiều phúc,
Bạn nghịch đành khôn giữ chiếc thân.
Sông cạn đá mòn không đổi tiết,
Danh cùng núi ấy vạn cùng xuân

#2:

Đem quân chẳng ngại đường xa,
Muốn yên trăm họ mới ra biên thùy.
Bọn tà trời có dung chi,
Xưa nay ai có tha gì kẻ gian.
Hiền lương hưởng phúc chứa chan,
Những phường bội nghịch khó toàn được thân.
Đá đai ghi tiết trung thần,
Tiếng tăm cùng với muôn xuân dội truyền.

(Đề ngày 20 tháng Giêng năm Tân Hợi niên hiệu Thuận Thiên thứ 4 – 1431)

[Mùa đông tháng 11 năm Canh Tuất 1430, Vua Lê Thái Tổ thân chinh đem quân lên châu Thạch Lâm trấn Thái Nguyên để dẹp Bế Khắc Thiệu và Nông Đắc Thái – ĐVSKTT]

Ma nhai núi Phia Tém tên xưa là núi Ba Điểm, thôn Cốc Lại, xã Bình Long, huyện Hòa An – Cao Bằng. KT: 100 x 80 cm

Thiên Hỏa giới thiệu
Nguồn: Blog Yahoo360 Thiên Hỏa

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi