Phạm Đức Nhuận

NGƯỜI ĐĂNG

Phạm Đức Nhuận: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội – Cộng tác viên Mạng Thư Họa Việt Nam.
Điện thoại: 0912 154 235 – Email: nhuanpd@yahoo.com.vn