“Khói mây vương giấy” là một triển lãm thư pháp đang được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật. Tôi đã ghé thăm cuộc triển lãm này trong ngày nó khai mạc, trái ngược với vẻ mong manh của cái tên, cảm nhận đầu tiên mà tôi thấy, đây là một cuộc triển lãm ngông…